Maak een selectie

708 van 708

   

Overzicht van de laatste beslissingen:

College van Toezicht
01/02/2022
Niet-ontvankelijk - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.425Ta-W

De verzoeker is niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Uit artikel 1.5 Wrakingsprotocol kan volgens de Wrakingskamer worden afgeleid dat een wrakingsverzoek alleen kan worden ingediend wanneer sprake is van een inhoudelijke behandeling van een tuchtklacht.
Open
College van Toezicht
26/01/2022
N.v.t. - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.138Ta

Het College van Toezicht beoordeelt de verjaring van de klacht en de ontvankelijkheid van de klager.
Open
College van Beroep
13/01/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.005B

Het beroep van de oma faalt. De beschrijvingen van partijen van wat de oma heeft gezegd tijdens het huisbezoek lopen uiteen. Net als het College van Toezicht kan het College van Beroep onder deze omstandigheden niet vaststellen wat de feitelijke gang van zaken is geweest, zodat de klacht niet gegrond kan worden bevonden.
Open
College van Toezicht
10/01/2022
Gedeeltelijk gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 21.214Ta

De jeugdprofessional heeft onvoldoende regie gevoerd tijdens de ondertoezichtstelling. Ook heeft hij de moeder niet meegenomen in de eventuele terugplaatsing van de zoon. De jeugdprofessional heeft weinig gereflecteerd op zijn handelen.
Open
College van Toezicht
21/12/2021
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 20.023Ta

Een jeugdprofessional wordt verweten dat zij partijdig en nalatig is geweest en dat zij zich ten onrechte niet uit de casus heeft teruggetrokken. Tevens verwijt de vader haar dat zij niet heeft opengestaan voor het behandelen van zijn klachten over haar gedragingen.
Open
College van Toezicht
20/12/2021
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.254Ta

Een jeugdprofessional heeft een inspanningsverplichting om het hulpverleningstraject frequent te evalueren met de cliënt(en). Bij het opleggen van de maatregel houdt het College geen rekening met de eerder gegrond verklaarde klacht, omdat na de eerdere tuchtprocedure de samenwerking tussen partijen gedurende een lange periode (sterk) verbeterd is geweest.
Beroepscode: G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening)
Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp
Open
College van Toezicht
13/12/2021
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.122Ta

Een Veilig Thuis medewerker wordt verweten dat zij op onzorgvuldige wijze contact heeft gelegd met de moeder, de termijnen niet in acht heeft genomen en onvoldoende onderzoek heeft gedaan.
Open
College van Toezicht
13/12/2021
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.122Tb

Een Veilig Thuis medewerker wordt verweten dat hij de moeder onprofessioneel te woord heeft gestaan.
Open
College van Toezicht
09/12/2021
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.163Ta

De jeugdbeschermer heeft voor wat betreft de tandartsbehandeling van de zoon de gezagspositie van de moeder wel degelijk in acht genomen, maar heeft nagelaten de moeder ten aanzien van het gezinsplan om haar mening te vragen.
Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp
Open
College van Toezicht
03/12/2021
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.054Tb

Een jeugdbeschermer wordt verweten dat zij de omgang tussen de vader en de kinderen stagneert en dat zij zich niet houdt aan de beschikking waarin de rechter aan de moeder een informatieplicht heeft opgelegd die de moeder niet naar behoren nakomt.
Open